การันตีด้วยมาตรฐานสากล

ทางบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อสินค้าที่ใช้บริการมากมาย อาทิ การให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าไปส่วนคลังสินค้า ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา การผ่านเข้าออกของรถยนต์ทุกชนิด ต้องรับบัตรผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ทางเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่

All day

-18°C

-35°C

Packaging